Esta sociedade, non lucrativa, ten entre os seus fins:

 • Promover a presencia e manter vivo o recordo de Galicia en Miranda de Ebro, a través de actos culturais, educativos, recreativos, asistenciais, sociais, deportivos, artísticos ou de natureza análoga.
 • Fomentar a solidaridade entre todos os galegos e simpatizantes de dita rexión residentes en Miranda de Ebro e na provincia de Burgos.
 • Procurar a elevación do nivel social e cultural de todos os socios e familiares.
 • Facilitar os medios educativos, deportivos e de recreo convenientes ós socios.
 • Prestar, na medida do posible, asesoramento gratuito e asistencial intelectual, moral e material a galegos necesitados, sexan socios ou non.
 • Fomentar e patrocinar a celebración de concursos, certamens, e exposicións de toda índole, especialmente de productos galegos e de artistas da rexión.
 • Celebrar conferencias e actos culturais, en especial os que se refiran a valores galegos ou que teñan relación con eles.
 • Fomentar os intercambios turísticos para e desde Galicia, como vehículo de mutuo entendemento e coñecemento entre todos os pobos, tanto de España como do extranxeiro.
 • Divulgar o folclore galego, celebrando festas e espectáculos con este fin.
 • Celebrar festivais e outras actividades recreativas para os socios e os seus familiares.
 • Publicar revistas, folletos, circulares e outras análogas de acordo coas leis, etc.